Hea teada

TARNEKLAUSLID INCOTERMS 2010

INCOTERMS reguleerib

Müüja ja Ostja vahelisi kohustusi ja õigusi kauba tarnel.

 • Välja töötatud International Chamber of Commerce (ICC) poolt.Esimest korda avaldati 1936.aastal. Kuulub uuendamisele iga 10 aasta tagant.
 • Kus, kuidas ja millal peab müüja oma tarnekohustuse täitma
 • Kus, kuidas ja millal toimub kauba kadumise või kahjustumise riski üleminek müüjalt ostjale
 • Kus, kuidas ja millal toimub kaubaga seonduvate kulutuste üleminek müüjalt ostjale ehk milliseid müüja kulutusi sisaldab müügilepingu hind
 • Millised on poolte kohustused ja kulutuste jaotus tolliformaalsuste täitmisel ning kauba sisse- ja väljaveolitsentside muretsemise
 • Kes sõlmib ja kelle kulul sõlmitakse veoleping ja kauba kindlustusleping
 • Kes, millal ja milliseid teatisi peab teisele poole andma
 • Kes kannab kauba inspekteerimise ja kontrolloperatsioonide kulud
 • Kuidas peab kaup olema pakendatud ja markeeritud
 • Millised on poolte muud kohustused teineteisele abi osutamisel ja kes kannab vastavad kulutused

INCOTERMS ei reguleeri

 • Omandiõiguse üleminekut
 • Valuuta- ja finantstingimusi, arvelduste korda
 • Sanktsioone ja poolte vastutust oma kohustuste mittetäitmise kohta
 • Pretensioonide esitamise korda
 • Vaidluste lahendamist ja kohtualluvust
 • Rakenduvat õigust jm

Lae alla PDF dokument