Meist


Kvaliteedijuhtimine ISO 9001:2015 ja Keskkonnajuhtimine
ISO 14001:2015

 
ALPI Eesti on välja arendanud,dokumenteerinud ja ellu viinud juhtimissüsteemi ISO 9001:2015 ja 14001:2015 standardi, õigusaktide, sisemiste reeglite ning erinevate osapoolte nõuete kohaselt. Juhtimissüteemi uuendatakse ja täiendatatkse pidevalt, lähtudes ettevõtte arengust, võimalikest riskidest ning kliendi ja muude osapoolte vajadustest. Selle elluviimist toetavad käsiraamat ning selle juurde kuuluvad juhendid ja vormid. 
 
Juhtimissüsteemi käsitlusalaks on rahvusvaheline ekspedeerimine, logistika-, ladustamis ja tolliteenused.