Meist


TEGEVUSPÕHIMÕTTED

Visioon: Olla usaldusväärseim logistikateenuse pakkuja oma tegevuspiirkonnas läbi tarnekindluse pideva parendamise.

Missioon: Aitame kliendil oma äritegevust edendada, kandes hoolt logistika tõhusa korraldamise eest.

 

PÕHIVÄÄRTUSED:

Professionaalsus

 • Rakendame oma kogemusi ning parimaid praktikaid.
 • Peame kinni kokkulepetest, tähtaegadest ja nõuetest ning vastutame oma lubaduste ja tegude eest.
 • Püüame olla ajakohased ja innovaatilised ning valmis turu nõuetele vastavalt muutuma.
 • Väärtustame meeskonnatööd ja üheskoos tulemuste saavutamist.

Efektiivsus
 • Väärtustame uusi ideid, ettepanekuid ja oskusi, et arendada ja täiustada töökorraldust, võimaldades seeläbi ka kliendil oma töökorraldust tõhustada.
 • Oleme oma tööprotsessides ja teenuste pakkumisel orienteeritud kuluefektiivsele tegutsemisele ning jätkusuutlikkusele.

Pühendumine
 • Keskendume kliendi vajadustele, püüdes leida sobivad lahendused ning viime need ellu ühtse meeskonnana.
 • Oskame ja suudame kohandada oma töökorraldust klientide vajadustest lähtuvalt.
 • Tegutseme vastutustundlikult oma ettevõtte huvides ning selle mainet hoides.
 • Kliendi erinevad soovid on meie jaoks vaid meeldivaks väljakutseks sest oleme lojaalsed ja uhked oma töö üle.

Hoolivus

 • Hoolime töökaaslastest, ettevõtte ning kliendi varast ja ootustest.
 • Säästame looduskeskkonda, püüdes suurendada efektiivust ja seeläbi vähendada ressursside asjatut raiskamist ja keskkonna saastamist.
 • Me oleme õiglased ja lugupidavad oma kolleegide ja koostööpartnerite suhtes.